פרשת יתרו
SHARE the Light of the Zohar with a friend for free! Learn More

Main Menu

Events & Classes


Main Menu

Membership


Become a Member

Find more wisdom and practices to elevate your self, your life, and the people around you. From weekly articles and videos to live-streamed and in-Centre classes and events, there is a membership plan for everyone.

View Membership Plans
Featured Membership:
Onehouse Community
  • Benefits include:
  • All live-streamed classes
  • All in-Centre classes*
  • 10% discount in our bookstores*
  • And much more...
  • Join Today
  • *At participating locations. Restrictions apply.
Main Menu

Guidance


Free Consultation With a Teacher

Book a free consultation with a Kabbalah Centre teacher.

Our dedicated instructors are here to help you navigate your spiritual journey, so that you may seize your destiny and achieve your goals.

Request a Consultation

Kabbalistic Astrology Chart Reading

Kabbalistic Astrology has helped countless souls gain profound insights into their personal spiritual paths.

A natal chart reading connects you with your true purpose in life, helping you navigate the ups and downs of life so that you may seize the reins of your destiny and achieve your goals.

And now you can get a Kabbalistic Astrology chart reading online!

Book a Chart Reading

השיעור השבועי עם מיכאל ברג

פרשת יתרו


Published: January 22, 2014
Originally recorded: January 19, 2011


About This Course

שיעור הקבלה השבועי הוא שיעור שמעביר מיכאל ברג לתלמידי המרכז לקבלה ברחבי העולם פעם בשבוע. השיעור מועבר בשפה העברית ועוסק בפרשת השבוע הקרובה על פרשנותה הקבלית, המודעות שמעניקה לנו אותה פרשה, והאנרגיה אליה ניתן להתחבר באותה שבת. ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים ספר בראשית שם אורך (דקות) מחיר.


Course Instructors

Course Playlist